Προσπάθειες ανάμνησης

Μια συλλογή ταινιών μικρού μήκους που προσπαθούν να συγκεντρώσουν και να συνδέσουν μαζί χρόνο και εμπειρία…