Δημοψήφισμα

Ο γραμμικός χρόνος διακόπτεται… Ο κατακερματισμός και η διακοπή συνιστούν τη νέα κανονικότητα… Η «κατάσταση» δεν αφήνει περιθώρια στο παρεθόν, στο παρόν, στο μέλλον…

Οι τρεις ταινίες του προγράμματος προβολών αναφέρονται στην ανάδυση μιας νέας μορφής υποκειμενικότητας εν όψει των κατακλυσμιαίων κοινωνικών γεγονότων: γεγονότων τόσο διάχυτων και βαθιά εδραιωμένων σε μια κουλτούρα, που δεν μπορούν να υποδειχθούν ανοιχτά, μπορούν μόνο να υπονοηθούν μέσα από προσωπικές μαρτυρίες για το «πώς λειτουργούν τώρα τα πράγματα». Αυτά τα ντοκουμέντα, τα οποία αφηγούνται οι δημιουργοί τους σε πρώτο ενικό πρόσωπο και μπορεί να αφορούν το αποικιακό παρελθόν μιας χώρας, την κατοχή ή την αέναη συνθήκη λιτότητας, ανοίγουν νέες προοπτικές στη μεγάλη εικόνα του κόσμου.