Εσωτερικό μετρό της Νέας Υόρκης, από την 14η στη 42η Λεωφόρο