Έρικα Σκούρτη, Aπ’ τον καιρό, 2013

Έρικα Σκούρτη, Aπ’ τον καιρό, 2013