Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Χρησμός, 2013

Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, Χρησμός, 2013