Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Αντιόχεια, 2013

Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Αντιόχεια, 2013