Αθανάσιος Αργιανάς, Πίννα, 2013

Αθανάσιος Αργιανάς, Πίννα, 2013